Hírek

Hadat üzent a TASZ a magyar önvédelemnek (A MÖM KÖZLEMÉNYE)

  1. szeptember 23-án, egy külföldről finanszírozott, jogvédő szervezet a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), közérdekű bejelentéssel fordult az országos rendőr-főkapitányhoz.

A Soros alapítvány és több külföldi csoport által, mintegy évi negyed milliárd forintnyi támogatásban részesülő nemzetközi ügynökszervezet a „gazdái parancsára” egy évre visszamenőleg gyűjtötte össze az általam megjelentetett oknyomozó írásokat, amely alapján a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) tagjait jogsértő és szabálysértő magatartással vádolja meg. Továbbá bejelentésében több iránymutatást fogalmaz meg az Országos Rendőr- főkapitányság részére, amelyekben javasolja minél több eljárás megindítását és kéri az általuk önhatalmúlag, hamis állításokkal jogellenesnek vélt, akcióink megakadályozását.

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom egy jogi személlyel nem rendelkező civil lakossági összefogás, amelyen keresztül a hazájuk sorsáért felelősséget érző, és a magyar társadalom iránt felelősen gondolkodó magyar állampolgárok, szabadidejük terhére végeznek elsősorban karitatív jellegű vállalásokat. Azokban az oknyomozó – tényfeltáró akciókban, amelyek során a lakosság előzetes megkeresését követően, egyes bűnözéssel sújtott területekre látogatok el, (a helyszínek személyi biztonsági kockázati tényezőinek a figyelembevétele mellett) személyem és a MÖM aktivistái is, minden esetben jogkövető magatartást tanúsítanak.

Minden bizonnyal a törvénytisztelő magatartásunknak tudható be, hogy a rendőrség munkatársai az oknyomozó riportok készítése közben velünk szemben soha nem intézkednek, de azt követően, utólag sem indítanak eljárást személyem ellen, de a MÖM tagjaival szemben sem. A MÖM lassan hét éves története során egy esetben, a gyöngyösi liberális városvezetés nyomására indult ellenem rendőrségi eljárás, amely miatt panasszal éltem, majd igazoltam a hatóság számára, hogy a helyszínen egy riport elkészítése miatt tartózkodtam.  Ezen felül minden előzetesen bejelentett megmozdulásunk a rendőrség tudomásul vétele mellett történik, vagyis jogszerű és annak lebonyolítása egyetlen esetben sem lépte túl a törvényben meghatározott kereteket.

Ellentétben a TASZ külföldről pénzelt nemzetközi ügynökszervezettel, amely egyfajta jogvédő köpenyt magára öltve, folytat évtizedek óta felforgató tevékenységet Magyarországon.

Álláspontom szerint a TASZ tevékenysége a romboló magatartást, a bűnözői életvitelt és a deviáns viselkedési formát népszerűsíti azáltal, hogy indokolatlanul védelmez egy önmagából kivetkőzött társadalmi réteget, amely által egyfajta cinkosságot közvetít a beilleszkedni képtelen csoportok irányába. Továbbá tevékenysége etnikai feszültséget generál a társadalmunkba beilleszkedett cigányság és az őshonos magyar lakosság között.

A TASZ és az egyéb hazánkban tevékenységet folytató, külföldről pénzelt LMBTQ lobbi  szervezeteknek a jogállamiságra gyakorolt káros hatásaira tekintettel, 2021. május 18-án került elfogadásra a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról, és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amellyel hatályát vesztette a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény. Viszont ez a rendelkezés már az előzőnél is erőtlenebb és részben haszontalan, amely elsősorban az említett szervezetek gazdasági tevékenységének vizsgálatára irányul, de nem veszi figyelembe a magyar államra gyakorolt destabilizációs hatásokat, és a bennük rejlő nemzetbiztonsági kockázati tényezőket sem.

Mindennek függvényében megállapítható, hogy a hatályos törvények még mindig túl nagy teret engednek azoknak a külföldi érdekeket képviselő és nyilvánvalóan külföldről pénzelt civil szervezeteknek, amelyek köztudottan összefonódnak egyes külföldi érdekeltségű politikai személyekkel és hazai pártokkal.

Ezért napjainkra égetően szükségessé vált a civil törvény e tekintetben történő felülvizsgálata és a megfelelő jogszabályi háttér megalkotása is.

Mint a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje szorgalmazni fogom a párton belül egy olyan törvénytervezet megalkotását, amely a külföldről pénzelt és irányított szervezeteknek a politikailag és társadalmilag gyakorolt destabilizációs hatásait lesz hivatott visszaszorítani.

Magyarország a magyaroké, ezért nem tűrhetjük, hogy a hazánkban eluralkodó anarchia közeli állapotokhoz asszisztáljon a kormány!

Mi ott vagyunk az utcákon a népünk mellett, de  a törvényhozásban is bent kell lennünk, hogy megakadályozzuk a magyarság tönkretételére irányuló globális törekvéseket!

Nem hátrálunk és minden ellenünk irányuló támadás ellenére is rendületlenül folytatjuk nemzeti  – önvédelmi harcunkat!

László Attila

MÖM vezető

A Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje

Szólj hozzá

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük