A mozgalomról

A Magyar Önvédelmi Mozgalom a társadalmi igazságtalanság elleni küzdelem, valamint a magyar nemzeti értékrend és életterület megvédése (önvédelme) mentén, létrehozott önkéntes szerveződés.

Egy országos hálózat, melynek legfontosabb eleme a kölcsönösség elvén alapuló szervezeti szintű önvédelem, a működőképes helyi (települési) csoportok létrehozása által.

Továbbá kiemelt feladata a mozgalom tagjainak, családtagjainak valamint az önmagáért tenni akaró embertársainak történő, társadalmi segítségnyújtás megszervezése és annak lebonyolításában, történő aktív szerepvállalás.
Célkitűzése: tagjainak a fizikai, önvédelmi. jogérvényesítő és közösségszervező készségének a fejlesztése.  Valamint az önmagáért és magyarságáért kiálló ősi, harcos lelkületünk további erősítése. Rendkívüli helyzet esetén: természeti katasztrófa, határvédelmi, honvédelemi, áldozatvédelmi feladatok ellátása a mozgalom tagjainak jogérvényesítő és jogkövető fellépésével, állampolgári kötelezettségeinek betartása mentén.

A MÖM legfőbb célja, hogy tevékenységével hozzájáruljon a Kárpát-medencében élő Magyarság mielőbbi felemelkedéséhez, hogy dicső történelmi szerepvállalásai, hagyományai, jelenkori képviselt értékei által az őt megillető helyet foglalja el a világ nemzetei között.

A Magyar Önvédelmi Mozgalom, önkéntes alapon működő szervezet!Tagjai és helyi csoportjai az országos szervezet részeként, az önvédelmi közösség teljes jogú részesei.

Itt az idő, hogy te is tetteiddel képviseld a nemzeti értékrendet!

Csatlakozz!

A jelenkori generáció felelőssége, hazánk további sorsának alakulása!